Khởi nghiệpSự kiện khởi nghiệpTin tức sự kiện

Ban hành Đề án Năm khởi nghiệp – Quảng Nam 2023

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 769/QĐ – UBND về việc Ban hành Đề án Năm khởi nghiệp – Quảng Nam 2023.

Chợ phiên khởi nghiệp Tam Kỳ – Hoạt động hưởng ứng Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023.

Đề án nêu rõ: Đảm bảo sự chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan; sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp cả nước; sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, khởi nghiệp và Nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Các hoạt động, sự kiện được tổ chức xuyên suốt cả năm với các chủ đề khác nhau; khơi dậy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tạo lập văn hóa khởi nghiệp; có trọng tâm, trọng điểm, liên kết giữa các địa phương, giữa các vùng trên cả nước.

Thu hút nguồn kinh phí xã hội hóa, tranh thủ sự hỗ trợ của cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác quảng bá; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường. Các hoạt động, sự kiện phải đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện thuận lợi và giám sát các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia tổ chức các sự kiện đúng quy định; liên kết và phát huy hiệu quả cơ chế trong phát triển khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Chủ đề của “Năm khởi nghiệp Quảng Nam 2023” là “Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp quốc gia”. Đây sự kiện khoa học – kinh tế – xã hội tiêu biểu tỉnh, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế nhằm thực hiện các mục tiêu Đề án khởi nghiệp của Chính phủ, phát động phong trào khởi nghiệp sáng tạo tỉnh đến 2030.

Tổ chức Năm khởi nghiệp Quảng Nam 2023 với mục tiêu tạo lập văn hóa khởi nghiệp, phát huy truyền thống canh tân, đổi mới, khơi dậy khí thế, tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu; hình thành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bền vững; gắn kết khởi nghiệp – sản phẩm OCOP – sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; góp phần tạo lập và thúc đẩy hệ thống mạng lưới khởi nghiệp quốc gia, vùng và mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế.

Liên kết thu hút nhân lực, kinh nghiệm trong nước và quốc tế đến tỉnh Quảng Nam nói riêng, khu vực miền Trung và cả nước nói chung thông qua giới thiệu, quảng bá ý tưởng, dự án khởi nghiệp quốc gia và là cơ hội để cộng đồng khởi nghiệp tiếp cận, kết nối khởi nghiệp quốc gia, quốc tế.

Huy động sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và khởi nghiệp quốc gia. Đồng thời thí điểm đề xuất tham mưu Chính phủ tổ chức và chọn “Ngày khởi nghiệp quốc gia”.

Chủ đề và các hoạt động trong khuôn khổ Năm khởi nghiệp – Quảng Nam 2023 như: Các hoạt động cấp quốc gia trong khuôn khổ Năm khởi nghiệp – Quảng Nam 2023; các hoạt động do Quảng Nam đăng cai và tổ chức trên địa bàn Quảng Nam; các hoạt động do Quảng Nam tham gia trong chuỗi hoạt động khởi nghiệp các tỉnh, thành, cơ quan Trung ương tổ chức; tham gia TechFest Viet Nam 2023 và các chương trình khởi nghiệp sáng tạo quốc gia… được xây dựng và triển khai thực hiện theo kế hoạch cụ thể riêng./.

 

Tác giả: Phan Toàn

Comment here