Kế hoạch phối hợp

Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo về giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp giữa Cục phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ – Tổ công tác hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Nam.

Tác giả: