Khởi nghiệpTin Quảng NamTin tức sự kiện

Thông qua kế hoạch tổ chức TechFest Quang Nam 2023

Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Tư – TechFest Quang Nam 2023 với chủ đề “Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp quốc gia” chính thức được UBND tỉnh Quảng Nam thông qua.

Theo chương trình ngày hộ diễn ra trong 3 ngày từ 24 đến 26/8 đến sẽ là nơi liên kết thu hút nhân lực, kinh nghiệm trong nước và quốc tế thông qua giới thiệu, quảng bá ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Đây cũng là là cơ hội để cộng đồng khởi nghiệp tiếp cận, kết nối khởi nghiệp quốc gia, quốc tế. Qua đó, huy động sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và khởi nghiệp quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho rằng, Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia mà Quảng Nam tổ chức sẽ tạo động lực cho khát vọng khởi nghiệp quốc gia, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội mà Quảng Nam đang hướng đến.

 Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Tư-TechFest Quang Nam 2023 sẽ thu hút nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo với nhiều chương trình qui mô cấp quốc gia và quốc tế.

Tác giả: Thu Trang

Comment here