Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Không gian làm việc chung đầu tiên tại Quảng Nam

Sáng ngày 29/3/2018, tại Không gian làm việc chung Hội An (101, Cửa Đại – Hội An), Tổ Công tác hỗ trợ KNST tỉnh họp sơ kết công tác Quý I năm 2018 dưới sự chủ trì của anh Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, Tổ trưởng Tổ Công tác và tham gia của thành viên Tổ Công tác, Chủ nhiệm các CLB KNST trên địa bàn Quảng Nam.

Anh Phạm Ngọc Sinh (áo trắng) và anh Trần Viết Âu – Chủ nhiệm CLB ĐT & KN

Quảng Nam tại Không gian làm việc chung Hội An

Thay mặt Tổ Công tác, chị Trương Thị Yến Ngọc – Tổ phó đánh giá khái quát công tác Quý I năm 2018, nổi bật: Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức ký kết Chương trình phối hợp xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2018-2025; ký kết Chương trình hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2025; tổ chức Chương trình “Sinh viên Quảng Nam với KNST lần thứ 2 – năm 2018” và thành lập CLB sinh viên KNST Trường CĐ KTKT Quảng Nam; tổng kết cuộc thi viết ‘Những tấm gương khởi nghiệp thành công” tại Quảng Nam; tổ chức Hội thảo “Kết nối mạng lưới Câu Lạc bộ KNST miền Trung – Gặp gỡ Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2018″ và nhiều hoạt động về KNST nhân tháng Thanh niên năm 2018;…

Một hoạt động tại Không gian làm việc chung Hội An

Chủ nhiệm các CLB đánh gía cao hoạt động của Tổ Công tác và đề xuất các nhiệm vụ cụ thể, đi vào thực chất nhằm triển khai Kế hoạch năm 2018 đạt kết quả. Về nhiệm vụ Quý II năm 2018, anh Phạm Ngọc Sinh chỉ rõ: Cần đẩy nhanh việc tham mưu thành lập Quỹ hỗ trợ ý tưởng sáng tạo và các tiêu chí, điều kiện để xem xét công nhận; hình thành chuyên mục Truyền hình khởi nghiệp, thành lập các CLB tại Điện Bàn, Duy Xuyên, Phú Ninh và các trường THPT chuyên; tổ chức các lớp đào tạo chuyên gia, đào tạo tập huấn về kiến thức – kỹ năng KNST cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, cho học sinh, sinh viên; tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi ý tưởng sáng tạo lần thứ Nhất; xúc tiến thành lập các không gian làm việc chung tại Tam Kỳ, Núi Thành; xúc tiến thành lập các CLB tại thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, Phú Ninh và cụ thế hóa các Chương trình hợp tác giữa Quảng Nam với Đà Nẵng, các trung tâm, CLB khởi nghiệp; đẩy mạnh công tác truyền thông về khởi nghiệp;….

Tổ Công tác đang trao đổi công việc tại Không gian làm việc chung Hội An

Việc thành lập Không gian làm việc chung tại Hội An có ý nghĩa rất quan trọng, là không gian đầu tiên ở Quảng Nam, tạo điểm nhấn và là nguồn cổ vũ, động viên phong trào khởi nghiệp chung của cả tỉnh. Đánh giá về mô hình, anh Phạm Ngọc Sinh cho rằng: Đây là không gian làm việc chung rất sáng tạo, một không gian mở và đậm nét văn hóa Hội An. Điều đó, gợi cho quá trình xây dựng không gian làm việc chung là tránh khuôn mẫu, phải phù hợp với thế mạnh của địa phương.

QUANG TRUNG

Tác giả: