Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Đại hội Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My lần thứ nhất

Chiều 2.12, Ban vận động thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My tổ chức Đại hội Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đây là mô hình hoạt động khởi nghiệp sáng tạo đầu tiên trong cả nước, được UBND tỉnh cấp phép thành lập tại Quyết định số 2512 ngày 9.11.2020; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở, phương tiện hoạt động. Hội được thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, xây dựng phong trào khởi nghiệp, phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội huyện Bắc Trà My.

Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My có 27 thành viên là chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, mô hình kinh tế đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện. Đại hội đã bầu 6 thành viên nòng cốt tham gia ban chấp hành và ban kiểm tra hội, thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Tác giả: