Khởi nghiệpTin Quảng NamTin tức sự kiện

Tỉnh Quảng Nam sát cánh cùng Hệ sinh thái khởi nghiệp

Trong thời gian qua, Hệ sinh thái khởi nghiệp đã đạt được nhều kết quả quan trọng. Góp phần mở rộng khuyến khích hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Ban đầu chỉ có vài câu lạc bộ khởi nghệp, nhưng đến nay toàn tỉnh hình thành đã có 18 đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp. Ở cấp tỉnh, UBND tỉnh đã thành lập hai đơn vị sự nghiệp công lập gắn với chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp, gồm Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghệp (Sở Kế hoạch – Đầu tư) và Trung tâm Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học – công nghệ).

Lãnh đạo tỉnh trao tặng bằng khen cho các cá nhân đoạt giải nhất tại khởi nghiệp năm 2021
Lãnh đạo tỉnh trao tặng bằng khen cho các cá nhân đoạt giải nhất tại khởi nghiệp năm 2021

Có thể thấy, tỉnh Quảng Nam rất quan tâm đến các cá nhân cũng như doanh nghiệp đang khởi nghiệp. Bên cạnh đó. UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ KNST với phương pháp tư duy mới đã tạo cảm hứng, khuyến khích hoạt động KNST. Tinh thần dấn thân KN được lan tỏa rộng rãi, văn hóa KN được hình thành. Tinh thần “Quảng Nam – vùng đất mở cho KNST” có nhiều ý nghĩa trong vận hành hệ sinh thái. Trong 4 năm qua, hầu hết chỉ tiêu thực hiện hệ sinh thái KN đề ra đều đạt và vượt, có chỉ tiêu vượt rất cao.

Tác giả: Phan Vinh

Comment here