1525/QĐ-UBND

Quyết định 1525/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 về Quy chế hoạt động của tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tác giả: