Tin Quảng NamTin trong nướcTin tức sự kiện

THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO HUYỆN BẮC TRÀ MY

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My vừa ban hành quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 17.02.2022 cho phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My.

Quỹ Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My hoạt động theo nguyên tắc không vì lợi nhuận; tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ.

Đại hội Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My
Đại hội Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My

Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lý Nhà nước của Phòng Nội vụ và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Trà My.

Theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My được phép hoạt động sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật. Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước của cơ quan quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của quỹ; tự đảm bảo phương tiện hoạt động.

Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ra đời nhằm mục đích hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân trên địa bàn huyện để triển khai ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi, đã được Hội đồng tư vấn khởi nghiệp xét duyệt và trao chứng nhận khởi nghiệp.

Tác giả: