CLB Chu Lai - Núi Thành

Quy chế hoạt động Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Chu Lai – Núi Thành

CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO CHULAI – NÚI THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 11 tháng 03 năm 2017

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
Quy chế hoạt động Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Chu Lai – Núi Thành
—*—

CHƯƠNG I
ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Tên gọi, Biểu trưng (logo), Tư cách pháp nhân
Tên gọi: Câu lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Chu Lai – Núi Thành
Tên viết tắt: CLB Khởi nghiệp Núi Thành
Tên tiếng Anh: Nui Thanh Startup Club
Biểu trưng:
Slogan: Khởi nghiệp sáng tạo, Vững bước thành công
Tư cách pháp nhân:
CLB là tổ chức xã hội tự nguyện của những tổ chức, cá nhân trẻ năng động đam mê và có nhiều đóng góp cho phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Tổ Công tác Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quảng Nam (viết tắt là Tổ Công tác Khởi nghiệp) công nhận là thành viên và chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động liên quan đến phong trào khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam.

Điều 2. Mục đích hoạt động
Tham gia xây dựng mạng lưới khởi nghiệp, thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn Núi Thành.
Kết nối các nguồn lực đầu tư: nhà tư vấn, nhà đầu tư, doanh nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà hoạch định chính sách.
Chia sẻ giải pháp ý tưởng khởi nghiệp, giao lưu, kết bạn, giúp đỡ nhau dựa trên ý kiến toàn bộ thành viên.

Điều 3. Đối tượng
Doanh nhân trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Núi Thành. Ưu tiên các thanh niên ưu tú, năng động có năng lực nổi trội, uy tín, có đam mê khởi nghiệp, có mong muốn đóng góp cho hoạt động khởi nghiệp huyện Núi Thành.
Các nhà quản lý, trí thức, doanh nhân tự nguyện ủng hộ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Núi Thành.
Mở rộng đối tượng đến các doanh nhân trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh trên các địa phương khác và các du học sinh, người Việt đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài có mong muốn tham gia khởi nghiệp tại huyện Núi Thành.

CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 4. Chức năng
Tuyên truyền, vận động thành viên những người có cùng sở thích tự nguyện tham gia CLB. Tổ chức, hướng dẫn tập luyện kỹ năng khởi nghiệp nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Kết nối các cơ quan/đơn vị, tổ chức liên quan đến hoạt động khởi nghiệp với những người đam mê khởi nghiệp, hình thành mạng lưới khởi nghiệp Quảng Nam, kết nối mạng lưới khởi nghiệp Việt Nam.
Kết nối các quỹ và nguồn vốn cho start up, tạo cơ hội cho các thành viên trong đầu tư, hợp tác các dự án khởi nghiệp.
Là nơi kết nối không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên toàn quốc và các khu vực ngoài quốc gia; cung cấp thông tin, dịch vụ cần thiết và điều kiện hạ tầng tốt nhất cho các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp hoạt động. Là nơi ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Điều 5. Nhiệm vụ
Tổ chức diễn đàn, sự kiện, hội thảo, trình bày phản biện đánh giá các đề án khởi nghiệp, sáng tạo trước các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm.
Cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo hỗ trợ cho các startup.
Giới thiệu và đánh giá các dự án khởi nghiệp sáng tạo, kết nối các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư thiên thần.
Tập hợp lực lượng có đam mê và khả năng khởi nghiệp để cùng tham gia khởi nghiệp.
Nguyên cứu tháo gỡ những khó khăn trong bước đầu hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của các hội viên.
Kết nối những sản phẩm thương mại – dịch vụ được làm ra từ các hội viên CLB đến tay người tiêu dùng trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài.

CHƯƠNG III
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Điều 6. Cơ cấu tổ chức
Thành phần
Ban Chủ nhiệm: Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, Thư ký.
Các Tổ trực thuộc và thành viên.
Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm CLB do Tổ Công tác Khởi nghiệp thống nhất với CLB và quyết định phân công.
Thư ký CLB do Chủ nhiệm CLB quyết định phân công.
Các Tổ khởi nghiệp từng lĩnh vực (nếu có), thành viên CLB do Ban chủ nhiệm CLB thành lập và kết nạp.
Chủ nhiệm CLB chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của CLB, đề ra phương hướng và phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ nhiệm, Thư ký, Tổ trưởng và thành viên CLB.

Điều 7. Tiêu chí lựa chọn, kết nạp thành viên
Có năng lực nổi trội, năng động, nhiệt tình, uy tín, trách nhiệm, đam mê khởi nghiệp và tinh thần đóng góp vì cộng đồng; vì sự phát triển của phong trào khởi nghiệp huyện Núi Thành.
Các nhà quản lý, trí thức, doanh nhân đam mê và có nhiều đóng góp vì sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Núi Thành.
Quy trình chọn lựa và quyết định công nhận, hủy thành viên, thành viên danh dự của CLB do Chủ nhiệm CLB quyết định.

Điều 8. Quy định tuyển chọn
Tự nguyện đăng ký tham gia hoặc được thành viên trong CLB mời.
Tham dự liên tiếp 2 buổi sinh hoạt đầu tiên khi tham gia CLB.
Thành viên tham gia làm đơn xin gia nhập và được trên 70% biểu quyết tín nhiệm của Ban chủ nhiệm CLB.

Điều 9. Chế tài hủy tư cách thành viên
Vi phạm nghiêm trọng quy chế, có hành vi gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng xấu và tổn hại đến uy tín CLB.
Vắng 4 buổi liên tục trong các hoạt động của CLB. (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt).
Lợi dụng danh nghĩa của CLB để tiến hành các hoạt động trái với mục đích của CLB.
Không có đóng góp hoạt động trong thời gian 3 tháng.
Quyết định hủy tư cách thành viên được thông qua bởi Ban chủ nhiệm CLB

CHƯƠNG IV
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
Điều 10. Thời gian, địa điểm, không gian làm việc, sinh hoạt CLB
Nội dung, thời gian gặp mặt định kỳ của CLB hàng tuần vào sáng thứ 7, từ 8:00 đến 10:30 và các cuộc họp quan trọng do Chủ nhiệm CLB quyết định.
Thời gian sinh hoạt của các thành viên CLB là các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy thông qua diễn đàn.
Địa điểm làm việc của CLB là Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Điều 1 Mục III Khoản 2 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 05 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (tòa nhà có đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu).
Không gian làm việc CLB là toàn quốc kể cả ngoài quốc gia.

Điều 11. Chế độ báo cáo
Thời gian báo cáo: định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm.
Nội dung báo cáo: chủ nhiệm CLB báo cáo tình hình hoạt động của CLB; những đề xuất kiến nghị của CLB với cơ quan quản lý và Tổ Công tác Khởi nghiệp.

CHƯƠNG V
TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG

Điều 12. Nguồn thu hợp pháp
Từ một phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước theo chính sách quốc gia và của tỉnh.
Thu tài trợ của các mạnh thường quân.
Thu từ các sự kiện do CLB tổ chức, hoặc liên kết tổ chức.
Thu từ các hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo.
Thu từ tài trợ của các tổ chức khác.
Thu từ các hoạt động kinh doanh các sản phẩm khởi nghiệp CLB.
Thu từ các nhà đầu tư, có gắn kết các dự án khởi nghiệp CLB.
Thu từ các Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh.
Các khoản thu của CLB sẽ được giữ trong một tài khoản mở tại một ngân hàng thương mại do Chủ nhiệm CLB quyết định.

Điều 13. Các khoản chi
Chi phí cho các hoạt động của CLB khi tổ chức các sự kiện và các hoạt động.
Chi trả chuyên gia tư vấn, huấn luyện đào tạo thực hiện các hợp đồng tư vấn, đào tạo.
Chi bồi dưỡng cho các diễn giả trong các buổi sinh hoạt CLB.
Chi thuê Hội trường và nước uống trong các buổi sinh hoạt CLB.
Chi khác.
Việc quản lý tài chính của CLB  phải được thực hiện theo chế độ sổ sách, minh bạch. Các khoản chi của CLB phải tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, được phản ánh trên hệ thống sổ sách, báo cáo công khai.

Điều 14. Tiền lương, Công lao động
Mức lương, công lao động, bỗi dưỡng cho thành viên CLB, các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động do CLB tổ chức do Chủ nhiệm CLB quy định.

CHƯƠNG VI
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 15. Khen thưởng
Thành viên CLB, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được Chủ nhiệm CLB khen thưởng.
Các trường hợp khen cao hơn, Chủ nhiệm CLB đề xuất Tổ Công tác Khởi nghiệp tỉnh xem xét trình theo quy định thi đua – khen thưởng hiện hành.

Điều 16. Kỷ luật
Thành viên CLB hoạt động trái Quy chế, không hoàn thành nhiệm vụ tùy theo mức độ sẽ bị phê bình, khiển trách, xóa khỏi thành viên viên CLB hoặc đề nghị Tổ Công tác Khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Quy định khen thưởng, kỷ luật khác
Các quy định về khen thưởng, kỷ luật nội bộ CLB do Chủ nhiệm CLB ban hành và không trái với các quy định hiện hành.

CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Nghiêm cấm việc thực hiện
Sử dụng các khoản thu của CLB góp vốn vào các công ty, xí nghiệp, các tổ chức kinh tế, đoàn thể, hiệp hội, tín dụng, ngân hàng.
Các hoạt động không vì mục tiêu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vi phạm và ảnh hướng đến các giá trị văn hóa, lịch sử; thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Điều 19. Thống nhất thực hiện
Quy chế này đã được thành viên CLB nhất trí thông qua và được Tổ Công tác Khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam công nhận và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 20. Sửa chửa, thay đổi Quy chế
Việc sửa đổi Quy chế phải được các thành viên CLB thông qua, Chủ nhiệm CLB trình và được Tổ Công tác Khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam công nhận bằng văn bản thay thế mới có giá trị thực hiện.

BAN CHỦ NHIỆM
 CHỦ NHIỆM

Tác giả: