CLB Chu Lai - Núi Thành

Danh sách thành viên câu lạc bộ Khởi nghiêp – Sáng tạo Chu Lai – Núi Thành

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM
CLB KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO CHU LAI – NÚI THÀNH

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Ông Huỳnh Văn Vinh Chủ Nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Thương Hội Chu Lai
2 Ông Nguyễn Tấn Sơn Phó Chủ Nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thị Đồng Phục
3 Ông Lê Văn Phải Phó Chủ Nhiệm Giám Đốc Hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp Chu Lai – Núi Thành
4 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga Thư ký Phó Giám Đốc Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Du lịch Biển Rạng
5 Bà Phạm Thị Kim Khánh Thư ký Giám Đốc Công Ty TNHH MTV TMDV TH Kiến An
6 Ông Lương Văn Lợi Thành Viên Chuyên viên P. Nông Nghiệp huyện Núi Thành
7 Ông Nguyễn Minh Nhựt Thành Viên Phó chủ tịch HLH Thanh Niên huyện Núi Thành
Tác giả: