Sự kiện khởi nghiệpTechFest Quảng Nam

Ngày hội khởi nghiệp phụ nữ Hội An

Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thời gian qua luôn được hội viên phụ nữ TP Hội An hưởng ứng tích cực. Dù ở lĩnh vực nào, các hoạt động về khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giới thiệu, kết nối sản phẩm đặc trưng địa phương luôn thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Và hoạt động “Đổi mới sáng tạo – Chuyển đổi số – Nâng tầm sản phẩm phụ nữ Vì Hội An xanh” năm 2022 là câu chuyện điển hình cho tinh thần đó.

Tác giả: