Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Hội thảo tìm cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

Việc triển khai Đề án 844 của Chính phủ về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 đối với địa phương là rất quan trọng.

Sáng ngày 4/8/2017, Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp đối với sáng tạo (Tổ Công tác) do ông Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, Tổ trưởng Tổ Công tác chủ trì đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến các thành viên Tổ công tác và đại diện các Sở, Ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

    Quang cảnh hội thảo.

Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, Tổ Công tác đã xây dựng các dự thảo về tiêu chí, quy trình tiếp nhận, đánh giá, tuyển chọn và hỗ trợ ý tưởng đổi mới sáng tạo; Quy chế bình chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo của tỉnh… Tại hội thảo, vấn đề tiêu chí và quy chế bình chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Khởi nghiệp Sáng tạo được nhiều ý kiến tham gia. Trong đó, việc xây dựng Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được đa số ý kiến cho rằng, việc hình thành Quỹ không thể thiếu sự tham gia của nguồn vốn nhà nước. Ngoài ra, vấn đề xác định tiêu chí, quy trình tiếp nhận, đánh gia, tuyển chọn và hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo gắn liền với đối tượng, hình thức hỗ trợ… vì vậy, việc quyết định tên gọi, quy chế hoạt động cũng hết sức quan trọng…

Những góp ý này sẽ được Tổ công tác Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp nhận, chọn lọc và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Được biết, sau Hội thảo lần này, các văn bản tham mưu sẽ tiếp tục lấy ý kiến các ngành, các chuyên gia khởi nghiệp trước khi trình UBND tỉnh ban hành trong năm 2017.

 Hiền Viên – Trung Hiếu

Tác giả: