Cộng đồngKhởi nghiệpTin Quảng NamTin tức sự kiện

Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo huyện Nông Sơn: Đại hội lần thứ nhất

UBND tỉnh ký quyết định 2312/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 cho phép thành lập Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp sáng tạo huyện Nông Sơn. Đây là tổ chức tự nguyện, được tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Nông Sơn và các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của CLB.
Ngày 10/11/2021, CLB Khởi nghiệp sáng tạo huyện Nông Sơn tổ chức Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Ông Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh đến dự.

CLB khởi nghiệp sáng tạo huyện Nông Sơn có 35 thành viên là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, mô hình kinh tế đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn và thực hiện theo phương châm “Đổi mới sáng tạo để tồn tại và phát triển bền vững”. CLB sẽ tổ chức và triển khai các hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, liên kết các nguồn lực đầu tư và là một mắt xích quan trọng trong các hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh.
Theo đó, đại hội đã bầu 11 thành viên tham gia Ban chấp hành, ông Đoàn Công Lâm được bầu làm Chủ tịch CLB Khởi nghiệp sáng tạo huyện Nông Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tác giả: