24/QĐ-TCT

Quyết định số 24/QĐ-TCT ngày 1/3/2017 của Tổ công tác về công nhận CLB Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Hội An

Xem thêm

252/KH-TCT

Kế hoạch số 252/KH-TCT ngày 16/3/2017 về hoạt động của Tổ Công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Xem thêm

42/HD-KNST

Hướng dẫn số 42/HD-KNST ngày 2/5/2018 của tổ công tác về hoạt động của Câu lạc bộ KNST trên địa bàn tỉnh

Xem thêm

1222/KH-TCT

Kế hoạch số 1222/KH-TCT ngày 21/11/2017 về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2018

Xem thêm