20/KH-KNST

Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Khởi nghiệp sáng tạo huyện Hiệp Đức - 2019” và ra mắt Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Hiệp Đức.

Xem thêm

18/KH-KNST

Kế hoạch Tổ chức làm việc với địa phương cấp huyện và khảo sát các dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh

Xem thêm

19/QĐ-KNST

Quyết định công nhận thành viên và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo thị xã Điện Bàn

Xem thêm

129/QĐ-KNST

Quyết đinh công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Duy Xuyên-Quảng Nam

Xem thêm

11/QĐ/KNST

Quyết định Công nhận thành viên đối với Câu lạc bộ Khởi nghiệp Trường Đại học Quảng Nam

Xem thêm

08/QĐ-TCT/KNST

Quyết đinh công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Hiệp Đức- Quảng Nam

Xem thêm

Thỏa thuân hợp tác

Thỏa thuận hợp tác và liên kết mạng lưới câu lạc bộ, Trung tâm khởi nghiệp miền trung – Gặp gỡ Quảng Nam lần thứ 1 – 2018

Xem thêm

Chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,giai đoạn 2018 – 2025 giữa Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng

Xem thêm