20/KH-KNST

Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Khởi nghiệp sáng tạo huyện Hiệp Đức – 2019”
và ra mắt Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Hiệp Đức.

Tác giả: