Khởi nghiệpTin Quảng NamTin tức sự kiện

Vận hành sàn giao dịch thương mại Quảng Nam

Vừa qua, UBND tỉnh vừa có Quyết định 3856 ban hành Kế hoạch hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp (KN) đổi mới sáng tạo năm 2022.

Theo quyết định, sẽ xây dựng và vận hành Sàn giao dịch thương mại KN trên cơ sở nâng cấp Cổng thông tin Hỗ trợ KN đổi mới sáng tạo Quảng Nam, giai đoạn 2022 – 2025; tổ chức diễn đàn đối thoại về KN, ngày hội KN (online KN), thương mại điện tử KN; kết nối mạng lưới thông tin KN sáng tạo quốc gia.

Thường xuyên tổ chức các sự kiện khởi nghiệp
Thường xuyên tổ chức các sự kiện khởi nghiệp

Bên cạnh đó,  tập trung đào tạo giảng viên giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập huấn, đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên và các dự án khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức các hội thảo, diễn đàn chuyên sâu về hệ sinh thái và cuộc thi khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.

Tác giả: Phan Vinh

Comment here