Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1735/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/6/2021 về quy định đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng được áp dụng gồm: Cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện Dự án khởi nghiệp sáng tạo phục vụ phát triển Quảng Nam thuộc lĩnh vực ưu tiên sau:

– Du lịch và dịch vụ (bao gồm thực phẩm);

– Nông nghiệp (bao gồm phát triển dược liệu);

– Công nghệ thông tin – truyền thông;

– Công nghiệp phụ trợ – cơ khí và tự động hóa;

– Các ngành, lĩnh vực khác dựa trên ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ, có khả năng góp phần thúc đẩy Quảng Nam phát triển.

Quy định chi tiết xem tại file đính kèm

+ Quyết định ban hành;

+ Quy định cụ thể kèm theo Quyết định

Tác giả: