TechFest Quảng NamTechFest Quảng Nam 2019Tin tức sự kiện

Thông cáo báo chí

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ (1959-2019);
Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp miền Trung – Tây Nguyên và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam, lần thứ Nhất năm 2019 –
 TechFest Quang Nam 2019.
————

Với mục đích tuyên truyền, giới thiệu thành tựu khoa học và công nghệ tỉnh; tạo tinh thần, động lực cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; thực hiện thắng lợi 5 mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030; đẩy mạnh liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST), kết nối các chủ thể Hệ sinh thái, giới thiệu các dự án khởi nghiệp và lan tỏa tinh thần, văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, góp phần thực hiện bình đẳng giới. UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ (1959-2019); Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp miền Trung – Tây Nguyên và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam, lần thứ Nhất năm 2019 với các nội dung sau:

 1. Thời gian tổ chức

03 ngày (từ ngày 16/5/2019 đến ngày 18/5/2019)

 1. Địa điểm tổ chức
 2. a) Địa điểm chính: Trung tâm Hội thảo – Trường Đại học Quảng Nam.
 3. b) Một số địa điểm khác tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 4. Các hoạt động chính

3.1. Các hoạt động Hội nghị/ Hội thảo/ Diễn đàn

* Ngày 16/5/2019 (thứ Năm)

– Diễn đàn: Trí thức khoa học công nghệ “Sở hữu trí tuệ với sáng tạo khoa học và khởi nghiệp tại Quảng Nam”, vào lúc 8h00 ngày 16/5/2019 tại Khách Sạn Mường Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Diễn đàn: Khởi nghiệp du lịch thông minh và ký kết Chương trình hợp tác giữa Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, vào lúc 14h00 ngày 16/5/2019 tại Trung tâm Hội thảo – Trường Đại học Quảng Nam;

– Tập huấn về Chương trình Việt Nam Digital 4.0, vào lúc 14h00 ngày 16/5/2019 tại Trung tâm Học liệu & CNTT – Trường Đại học Quảng Nam;

– Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KH&CN Việt Nam và Khai mạc sự kiện, vào lúc 18h30 ngày 16/5/2019 tại Trung tâm Hội thảo – Trường Đại học Quảng Nam.

* Ngày 17/5/2019 (thứ Sáu)

– Hội nghị: Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam, vào lúc 7h30 ngày 17/5/2019 tại Hội trường số 2, tầng 2 – UBND tỉnh Quảng Nam;

– Hội thảo: Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tế sản xuất và đời sống, vào lúc 13h30 ngày 17/5/2019 tại Hội trường số 1 – UBND tỉnh Quảng Nam;

– Diễn đàn: “Khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh Trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam”, vào lúc 14h00 ngày 17/5/2019 tại Trung tâm Hội thảo – Trường Đại học Quảng Nam;

– Hội thảo “Giải pháp phát triển HTX liên kết theo chuỗi giá trị, kết nối tín dụng và tiêu thụ sản phẩm”, vào lúc 13h30 ngày 17/5/2019 tạiTrung tâm Học liệu & CNTT – Trường Đại học Quảng Nam.

* Ngày 18/5/2019 (thứ Bảy)

– Lễ phát động: “Phụ nữ với khởi nghiệp sáng tạo năm 2019”, vào lúc 8h00 ngày 18/5/2019 tại Trung tâm Hội thảo – Trường Đại học Quảng Nam;

– Bế mạc sự kiện, vào lúc 9h00 ngày 18/5/2019 tại Trung tâm Hội thảo – Trường Đại học Quảng Nam;

– Khánh thành trụ sở Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Nam và Không gian làm việc chung VINA STARTUP vào vào lúc 9h00 ngày 18/5/2019 tại đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam (bên Khách sạn Lê Dung)

3.2. Hoạt động trưng bày, giới thiệu kết quả khoa học và công nghệ, sản phẩm khởi nghiệp tỉnh và sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ cụm miền Trung và Tây Nguyên

– Thời gian trưng bày: Từ 15h00 ngày 16/5/2019 đến 12h00 ngày 18/5/2019;

–  Địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam.

 1. a) Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp: 45 gian.

– Trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam (bao gồm các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo các tỉnh trong khu vực): 20 gian trưng bày, kết nối dự án.

– Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh và phụ nữ cụm miền Trung – Tây Nguyên: 35 gian trưng bày, kết nối dự án (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 15 gian, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 gian).

 1. b) Khu trưng bày, giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN: 20 gian.

Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam.

 1. c) Khu ẩm thực (các món ăn truyền thống có sáng tạo): 18 gian trưng bày và quảng bá sản phẩm.
 2. Cơ quan thực hiện
 3. a) Sở Khoa học và Công nghệ;
 4. b) Tổ Công tác Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh;
 5. c) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
 6. d) Tỉnh đoàn;
 7. e) Trường Đại học Quảng Nam;
 8. f) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.
 9. Thông tin liên hệ, hỗ trợ
 10. a) Ông: Phạm Ngọc Sinh, PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ trưởng Tổ Công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh. Điện thoại: 0913.480.467, Email: sinhkhcn@gmail.com;
 11. b) Ông: Hoàng Ngọc Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Điện thoại: 563.058, Email: hvthanhtdqnam@gmail.com;
 12. c) Bà: Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Điện thoại: 512.962, Email: liennguyen940@gmail.com.
 13. d) Bà Lê Thủy Trinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Điện thoại: 0988579969, Email: thuytrinhqnam@gmail.com

Xin trân trọng gửi đến quý cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, các đơn vị tài trợ,… lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự phối hợp và hỗ trợ nhiều hơn nữa từ phía các cơ quan thông tấn, báo chí, các đơn vị tài trợ… để các sự kiện, hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ (1959-2019), Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5/2019), Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp miền Trung – Tây Nguyên và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ Nhất –  TechFest Quang Nam 2019 thành công tốt đẹp.                                                            

 BAN TỔ CHỨC

 

 

Tác giả: