Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

PCT UBND tỉnh yêu cầu Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh:

(1) Chỉ đạo 4 Câu Lạc bộ khởi nghiệp đã thành lập mở rộng hoạt động kết nối với các Câu Lạc bộ khởi nghiệp trên cả nước, trước mắt làm việc với Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng để có Kế hoạch hỗ trợ kết nối đối với hoạt động khởi nghiệp Quảng Nam.

(2) Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông qua Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử với các chủ đề trọng tâm theo từng tháng, từng quý. Nghiên cứu tổ chức Diễn đàn online trên Cổng thông tin Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh với nội dung chia sẻ các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và giải đáp vướng mắc trong thực hiện.

(3) Phối hợp với Tỉnh đoàn, Báo Quảng Nam xem xét gia hạn thời gian tổ chức hai Cuộc thi “Những tấm gương khởi nghiệp – sáng tạo năm 2017” và “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2017” để tiếp nhận, đa dạng hóa ý tưởng về khởi nghiệp (với các tiêu chí chặt chẽ, khoa học trong xác định các giải) để từ đây xây dựng bộ tiêu chí đánh giá về các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh, đảm bảo hiệu quả khi áp dụng.

 (4) Thực hiện Kế hoạch tập huấn chuyên môn theo Kế hoạch năm 2017 và nghiên cứu học tập kinh nghiệm tại một số địa phương tương đồng với điều kiện kinh tế – xã hội Quảng Nam trong thời gian từ nay đến cuối năm.

 (5) Chủ động chương trình làm việc với Hội sinh viên Quảng Nam tại Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế và các trường Đại học để tìm hiểu các ý tưởng đổi mới sáng tạo từ các đối tượng là sinh viên đang học tập, nghiên cứu. Định kỳ, tổ chức các Diễn đàn “Sinh viên Quảng Nam với Khởi nghiệp Sáng tạo”.

(6) Xây dựng phương án huy động từ các nhà tài trợ để tham mưu phương án thành lập Quỹ hỗ trợ ý tưởng đổi mới sáng tạo…

Đề nghị Tỉnh đoàn Quảng Nam chỉ đạo các chi đoàn, đoàn cơ sở… bổ sung nội dung khởi nghiệp sáng tạo vào các buổi sinh hoạt chuyên đề với số lượng, thời lượng cụ thể; Chủ trì phối hợp với Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tổ chức thành công cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2017”./.

Tải nội dung đầy đủ thông báo kết luận về tại đây

Tác giả: