Tin tức sự kiện

Quảng Nam và Đà Nẵng “chung tay” xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

Trong xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, việc kết nối, chia sẻ là nhân tố rất quan trọng để đi đến thành công. Vì lẽ đó, chiều ngày 19/1/2018, UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa hai địa phương về xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2018-2025. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì lễ ký kết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ký kết chương trình phối hợp giữa hai địa phương

Mục tiêu chính của Chương trình phối hợp là nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nhận thức về tầm quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức, viên chức; doanh nhân, công nhân và người lao động; nhất là lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; đồng thời tăng cường khả năng hiện thực hóa dự án khởi nghiệp, sản phẩm khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Nội dung chính của chương trình bao gồm: phối hợp về công tác thông tin, truyền thông các nội dung liên quan khởi nghiệp trên các phương tiện thông tin như Cổng thông tin, đặc san, tạp chí, báo, Đài Phát thanh – Truyền hình; hỗ trợ nhau tổ chức và tham gia Ngày hội khởi nghiệp, đào tạo và các sự kiện liên quan đến khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, không gian làm việc chung; chia sẻ và tham gia góp ý trong quá trình nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Lê Trí Thanh cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của hai địa phương, đặc biệt là đối với tỉnh Quảng Nam, nơi mà cộng đồng thanh niên khởi nghiệp có khát khao rất lớn được đóng góp trí tuệ, sức lực vào sự phát triển chung của quê hương. Theo ông Lê Trí Thanh, sự phối hợp giữa hai địa phương thông qua lễ ký kết sẽ đặt nền móng, tạo động lực cho lớp trẻ phát huy năng lực, cống hiến cho xã hội.

Theo Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh, yêu cầu liên kết, kết nối, hợp tác trở thành một xu thế tất yếu và không thể thiếu để hoàn chỉnh hệ sinh thái khởi nghiệp của bất kỳ một tỉnh/thành phố nào. Ông cũng cho biết, Quảng Nam và Đà Nẵng là những địa phương đầu tiên chủ động hợp tác chính thức để hỗ trợ nhau xây dựng phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, làm cơ sở mở rộng và phát triển ra khu vực miền Trung, Tây nguyên và cả nước. Hai bên sẽ tích cực hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của nhau trong nghiên cứu đề xuất và hoàn thiện chính sách phát triển khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, không gian làm việc chung cho khởi nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo của học sinh, sinh viên và thanh niên. Ông kỳ vọng chương trình phối hợp này sẽ sớm được cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả trong thời gian sớm nhất.

Đây là sự kiện quan trọng đầu năm 2018 của khởi nghiệp sáng tạo hai địa phương và cũng là sự kiện đầu tiên chính quyền hai địa phương hợp tác cùng nhau trên tinh thần câu nói thương hiệu của khởi nghiệp: “Muốn đi nhanh hãy đi một mình. Muốn đi xã hãy đi cùng nhau”

Tác giả: