Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Quảng Nam tập trung xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Đó là nội dung chính được thống nhất tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Nam, do đồng chí Lê Trí Thanh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu với Bộ Khoa học và Công nghệ vào ngày 10/8/2017 tại Hà Nội.  Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ, có Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Văn phòng Đề án 844 và các Cục, Vụ liên quan.

(Quang cảnh buổi làm việc)

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ trưởng Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh (Tổ Công tác) báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Đề án “Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844) và Quyết định số 939/QĐ-TTg, ngày 30 /6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” (gọi tắt là Đề án 939) cũng như những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực tế tại địa phương.

(PCT tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng)

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh mô hình triển khai tại địa phương, nội dung đề nghị Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, chế độ tài chính và biên soạn các tài liệu chính thống nhằm triển khai Đề án 844, đây là “nguồn nhiên liệu thổi bùng ngọn lửa khởi nghiệp ĐMST đang nhen nhóm tại các địa phương”;  hỗ trợ Quảng Nam xây dựng các tiêu chí đánh giá, tiếp nhận ý tưởng/dự án và đề nghị Bộ nghiên tổ chức sự kiện TechFest Quốc gia 2018 tại miền Trung trên cơ sở phối hợp với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đánh giá cao quyết tâm của lãnh đạo tỉnh; đặc biệt là sáng tạo thành lập Tổ Công tác liên ngành trong tham mưu triển khai thực hiện. Bộ đáng giá cao mô hình Tổ Công tác mà Quảng Nam đã thành lập với đại diện nhiều cơ quan, đơn vi, doanh nghiệp thuộc tỉnh nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động khởi nghiệp ĐMST. UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình khởi nghiệp năm 2017 với nhiều hoạt động bám sát các Đề án của Chính phủ; đặc biệt là xây dựng Cổng thông tin KNST tỉnh, các nội dung của hệ sinh thái khởi nghiệp. Bộ đề nghị Cổng thông tin KNST tỉnh nên liên kết với Công thông tin khởi nghiệp ĐMST Quốc gia và kết nối thông tin với các tỉnh đê tạo ra mạng lưới kết nối khởi nghiệp sáng tạo toàn quốc; ủng hộ tỉnh Quảng Nam có chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST Quảng Nam theo hình thức là Quỹ xã hội 100% vốn tư nhân; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, hỗ trợ ý tưởng/dự án khởi nghiệp ĐMST nhằm kịp thời hỗ trợ các ý tưởng/dự án trong thời gian tới. Bộ chỉ đạo Văn phòng Đề án 844 theo dõi hỗ trợ và có mối liên hệ chặt chẽ với Tổ Công tác của Quang Nam trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, nhất là tham gia góp ý các văn bản của địa phương và kết nối Tổ Công tác tỉnh Quảng Nam tham gia các Chương trình, sự kiện khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, quốc tế.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, các nội dung hoạt động của Quảng Nam là phù hợp nhằm tập trung xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; mà hai nội dung quan trọng là: Xây dựng cơ chế tiêu chí đánh giá và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là rất quan trọng.

(Tổ công tác làm việc với đề án Silicon Valey tại Việt Nam)

Trong khuôn khổ chương trình tại Hà Nội, Tổ Công tác cũng đã làm việc với Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thuộc Trung ương Đoàn thanh niên (SYS) và Đề án thương mại hoá công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon Valley tại Việt Nam (VSV), là hai đơn vị hỗ trợ – nhà đầu tư thiên thần cho các ý tưởng/dự án khởi nghiệp ĐMST trên phạm vi cả nước. Các bên đã thông nhất một số nội dung cơ bản, trong đó: SYS nghiên cứu thành lập Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Khu vực miền Trung – Tây Nguyên trên cơ sở phát huy hiệu quả Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung – Tây Nguyên tại Quảng Nam và SVS hỗ trợ Quảng Nam tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng xây dựng, quản trị dự án khởi nghiệp ĐMST và tìm kiếm hỗ trợ các dự án phù hợp với tư cách là nhà đầu tư thiên thần.

Quảng Nam chính thức khởi động Chương trình khởi nghiệp sáng tạo đầu năm 2017, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và hoạt động hiệu quả, chủ động của Tổ Công tác, có thể nói bức tranh khởi nghiệp ĐMST Quảng Nam đã thể hiện được những gam màu sáng bởi sự đam mê và cách làm theo đúng nghĩa của nó, góp phần thực hiện thành công chủ trương lớn của Chính phủ.

Lê Minh Lộc : Thành viên tổ khởi nghiệp – Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam 

Tác giả: