Tin Quảng Nam

QUẢNG NAM – HỘI THẢO ‘THANH NIÊN NÔNG THÔN VỚI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO”

    Trong khuôn khổ Chương trình thanh niên tình nguyện năm 2018, sáng ngày 3/6/2018, tại Đại Lộc, Tổ Công tác hỗ trợ KNST tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Hội thảo tập huấn “Thanh niên nông thôn với khởi nghiệp sáng tạo”. Anh Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ- Tổ trưởng Tổ Công tác hỗ trợ KNST tỉnh, anh Hoàng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Tổ phó Tổ Công tác cùng anh, chị trong Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và gần 100 thanh niên nông thôn tham gia.

Hội thảo – tập huấn Thanh niên nông thôn với KNST. Ảnh: LD

         Tại đây, anh Phạm Ngọc Sinh giới thiệu cơ bản về Chương trình hỗ trợ KNST tỉnh và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025; trong đó, tập trung gới thiệu Quảng Nam ưu tiên khởi nghiệp trên các lĩnh vực: nông nghiệp (báo gồm cả dược liệu), du lịch, công nghệ thông tin và cơ khí – tự động hóa. Các cơ chế hỗ trợ triển khai các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

         Bên cạnh đó, Tổ Công tác cũng trao đổi về vai trò của thanh niên nông thôn trong việc phát huy tính sáng tạo, khởi nghiệp và đi lên từ những sản phẩm chủ lực nông nghiệp của địa phương, nhất là Chương trình sản phẩm nông thôn tiêu biểu; nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin để đa dạng và đổi mới mô hình kinh doanh.

Lê Duy

Tác giả: