Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Mời tham dự lớp đào tạo về Startup, Tem điện tử và xác thực nguồn gốc hàng hóa phục vụ doanh nghiệp.

Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh (Tổ Công tác) phối hợp Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Thông tin, Tư vấn & Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Quảng Nam tổ chức Lớp đào tạo về Startup, Tem điện tử và xác thực nguồn gốc hàng hóa phục vụ doanh nghiệp về Startup; ứng dụng Tem điện tử chống giả, bảo vệ thương hiệu sản phẩm và nâng cao giá trị hàng hóa và ứng dụng CNTT vào quản trị doanh nghiệp (quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý bán hàng):

Thời gian: Từ ngày 26 đến 28 tháng 10 năm 2017 (khai mạc lúc 8h00 ngày 26/10/2017)

Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam

Số 1A Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

Tác giả: