Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Kế hoạch phối hợp, hỗ trợ tổ chức Hội thảo quốc tế “Cộng đồng nữ doanh nhân ASEAN khởi nghiệp sáng tạo cùng thanh niên tỉnh Quảng Nam”

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 6055/KH-UBND ngày 6/11/2017 về tổ chức hội thảo quốc tế “Cộng đồng nữ doanh nhân ASEAN khởi nghiệp sáng tạo cùng thanh niên tỉnh Quảng Nam”

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 – Nhằm tạo cơ hội cho thanh niên giao lưu với các chuyên gia, chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, trải nghiệm nghề nghiệp và tìm hiểu nghề, thị trường lao động khối ASEAN, đăng ký hỗ trợ khởi nghiệp với Ban Tổ chức.

– Tham quan các cơ sở, doanh nghiệp tại địa phương, cổ vũ phong trào khởi nghiệp của thanh niên địa phương.

 – Thông qua chuỗi sự kiện, góp phần giới thiệu các cảnh đẹp, danh thắng, quảng bá hình ảnh du lịch phía Nam tỉnh Quảng Nam trên các kênh truyền thông.

– Tổ chức chuỗi hoạt động đảm bảo hiệu quả thiết thực, tạo ấn tượng tốt cho các đại biểu khách mời.

 1. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ, TỔ CHỨC

– Đơn vị chủ trì: Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á, Tạp chí Thời trang Trẻ, Tổ công tác Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư EDCOM Việt Nam.

– Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam;

– Đơn vị phối hợp: Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

III. NỘI DUNG

 1. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: dự kiến từ ngày 16 – 18/11/2017.

– Địa điểm tổ chức Hội thảo: Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

 1. Thành phần tham dự: dự kiến khoảng 350 đại biểu, bao gồm:
  a) Đại biểu, khách mời:

– Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Đại diện các doanh nghiệp tham gia chương trình Nữ doanh nhân ASEAN Thời đại mới.

– Nhóm các chuyên gia tập huấn nghề: Nghề làm đẹp, Thời trang, Thủ công truyền thống

– Đoàn Hoa hậu trong nước và quốc tế;

– Đại diện Tạp chí Thời trang Trẻ.
b) Chính quyền, địa phương:

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;

– Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tổ Công tác Khởi nghiệp Sáng tạo tỉnh;

– Đại diện lãnh đạo Hội doanh nhân trẻ, Nữ doanh nhân địa phương; các nữ doanh nhân là chủ các cửa hàng thời trang, chăm sóc sắc đẹp.

– Một số làng nghề truyền thống gắn với du lịch;

– 300 đoàn viên thanh niên địa phương, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh.
3.Kinh phí thực hiện:

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng với các các Sở, ngành, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm tra mức và nguồn kinh phí tổ chức Kế hoạch phối hợp, hỗ trợ tổ chức Hội thảo quốc tế “Cộng đồng nữ doanh nhân ASEAN khởi nghiệp sáng tạo cùng thanh niên tỉnh Quảng Nam”; tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 – Phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư EDCOM Việt Nam và các đơn vị liên quan thống nhất các nội dung hỗ trợ tổ chức hoạt động, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo; tổng hợp dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm tra mức và nguồn kinh phí theo quy định;

 – Tổ chức họp bàn với các đơn vị liên quan để triển khai, phân công các nội dung công việc theo kế hoạch;

 – Chủ trì triển khai công tác hậu cần phục vụ hội thảo: tiệc chiêu đãi cho đoàn chuyên gia, người đẹp và Ban Tổ chức;

– Hỗ trợ công tác truyền thông trực quan tại địa phương (bandroll, phướn);

– Bố trí thời gian và mời các đơn vị liên quan họp trù bị chuẩn bị chương trình;

 – Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh tạo điều kiện về các thủ tục pháp lý để đáp ứng được lịch trình của sự kiện, thuận lợi cho hoạt động của các khách quốc tế tại địa phương (nếu có);

– Chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan lựa chọn các điểm du lịch để đoàn người đẹp đến tham quan, ghi hình và quảng bá du lịch địa phương;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo công tác an ninh, y tế hỗ trợ đoàn chuyên gia và hoa hậu;

– Tổng hợp kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt;

– Cử đại diện lãnh đạo tham dự Hội thảo và cử cán bộ đầu mối trong công tác phối hợp tổ chức hội thảo.

 1. Tổ Công tác Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

– Chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư EDCOM Việt Nam xây dựng, chuẩn bị nội dung hội thảo, xây dựng kịch bản chi tiết; xây dựng biên bản ghi nhớ để ký kết tại hội thảo (nếu có);

– Chủ trì làm việc với Sở Công thương và các đơn vị liên quan lựa chọn sản phẩm làng nghề truyền thống đặc trưng của tỉnh làm quà tặng cho các diễn giả, chuyên gia, đoàn người đẹp, hoa hậu tham dự Hội thảo;

– Chủ trì lựa chọn các mô hình khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu của thanh niên Quảng Nam để đoàn người đẹp, chuyên gia đến tham quan, cổ vũ phong trào khởi nghiệp của thanh niên địa phương;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan lập danh sách khách mời, tham mưu UBND tỉnh phát hành giấy mời và xác báo đại biểu tham dự;

– Phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư EDCOM Việt Nam trong việc thiết kế, thi công không gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của tỉnh bên ngoài hội trường tổ chức Hội thảo.

 1. Công ty Cổ phần Đầu tư EDCOM Việt Nam

– Chủ trì, phối hợp với Tổ Công tác Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh xây dựng, chuẩn bị nội dung hội thảo, xây dựng kịch bản chi tiết, biên bản ghi nhớ ký kết (nếu có);

– Bố trí hội trường với sức chứa 300- 500 người, âm thanh, ánh sáng, backdrop, nước uống;  phòng ở, phương tiện di chuyển cho đoàn công tác trong quá trình khảo sát tại Quảng Nam; phương tiện cho đoàn chuyên gia, người đẹp từ sân bay về chỗ ở do BTC bố trí; phương tiện di chuyển đến địa điểm tổ chức hội thảo và đến các điểm tham quan, ghi hình… (dự kiến 2 xe 24 chỗ).

– Chuẩn bị toàn bộ các tư liệu, kịch bản chi tiết, hình ảnh trong các chương trình gặp gỡ, hội thảo…

– Chủ trì mời diễn giả, chuyên gia, người dẫn chương trình, đoàn người đẹp, hoa hậu đồng hành;

– Mời các đơn vị báo chí truyền thông đồng hành và chi phí cho các chiến dịch truyền thông theo kế hoạch;

– Chủ trì, phối hợp với Tổ Công tác Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh trong việc thiết kế, thi công không gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của tỉnh bên ngoài hội trường tổ chức Hội thảo;

– Chuẩn bị quà tặng cho các cấp lãnh đạo và khách mời tham gia hội thảo;

– Vận động doanh nghiệp tham gia tài trợ cho chuỗi sự kiện;

– Thiết kế, in ấn maket backdrop hội thảo.

 1. Tỉnh đoàn

– Huy động mời 300 thanh niên tỉnh tham gia Hội thảo;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập danh sách khách mời, phát hành giấy mời và xác báo đại biểu tham dự;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi tại địa phương để đoàn người đẹp đến thăm, tặng quà;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức Hội thảo;

– Cử đại diện lãnh đạo tham dự Hội thảo và cử cán bộ đầu mối trong công tác phối hợp tổ chức hội thảo.

 1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

– Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác mời thanh niên tỉnh, mời nữ doanh nhân, chủ các cửa hàng thời trang, làm đẹp,… tham dự Hội thảo

– Phối hợp với Tỉnh đoàn lựa chọn các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi tại địa phương để đoàn người đẹp đến thăm, tặng quà;

 – Cử đại diện lãnh đạo tham dự Hội thảo và cử cán bộ đầu mối trong công tác phối hợp tổ chức hội thảo.

 1. UBND các huyện, thành phố: Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Tam Kỳ.

 Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn các điểm du lịch tiêu biểu của địa phương, tổ chức đón tiếp đoàn người đẹp đến ghi hình, quảng bá điểm đến.

 1. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện để đoàn người đẹp, hoa hậu nước ngoài đến tham gia các hoạt động tại địa phương.

 1. Sở Tài chính

          Chủ trì thẩm tra mức và nguồn kinh phí tổ chức Kế hoạch phối hợp, hỗ trợ tổ chức Hội thảo quốc tế “Cộng đồng nữ doanh nhân ASEAN khởi nghiệp sáng tạo cùng thanh niên tỉnh Quảng Nam”; tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

 1. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo công tác an ninh an toàn cho đoàn người đẹp, hoa hậu nước ngoài trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động.

 1. Sở Y tế

Chủ trì lập phương án đảm bảo công tác cấp cứu kịp thời.

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Ngoại vụ, Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Tam Kỳ, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư EDCOM Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện/.

Tác giả: