Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Kế hoạch làm việc với địa phương cấp huyện và khảo sát các dự án khởi nghiệp

Thực hiện theo Quyết định số 2980/QĐ-UBND gày 03 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch xây dựng hệ sinh thái KNST tỉnh năm 2019, Ngày 22/3/2019 Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đã ban hành kế hoạch số 18/KH-KNST  nhằm tổ chức làm việc với UBND cấp huyện để quán triệt, triển khai xây dựng kế hoạch Hệ sinh thái KNST cấp huyện và phối hợp tổ chức các diễn đàn khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, cộng đồng khởi nghiệp đồng thời kết hợp khảo sát các dự án khởi nghiệp để kết nối, tăng tốc và kêu gọi đầu tư khởi nghiệp, giúp các chủ dự án có cơ hội phát triển.

Toàn văn kế hoạch tải về tại đây

Tác giả: