Khởi nghiệpTin Quảng NamTin tức sự kiện

Hội An xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến 2030. 

Theo kế hoạch, TP.Hội An hướng đến góp phần hoàn thiện Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo lập môi trường thuận lợi cho cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp (startups); thúc đẩy, hỗ trợ các ý tưởng và các dự án khởi nghiệp hình thành và phát triển, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đẩy mạnh sáng tạo trong doanh nghiệp.

Từ nay đến năm 2025, thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ phát triển 3 – 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gắn với chương trình OCOP và các chương trình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn; hình thành cơ sở ươm tạo ý tưởng, doanh nghiệp, không gian làm việc chung trên địa bàn thành phố.

Các giải pháp sẽ được thực hiện như xây dựng trang thông tin “Khởi nghiệp sáng tạo Hội An” trên Cổng thông tin điện tử thành phố, chú trọng đến diễn đàn tiếp nhận các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; tiếp nhận và thúc đẩy thực hiện các ý tưởng và dự án khởi nghiệp; tổ chức hội thảo, diễn đàn khởi nghiệp chuyên sâu trên từng lĩnh vực…

(baoquangnam.vn)

Tác giả: