Làng khởi nghiệp xứ Quảng

Ngày hội khởi nghiệp quốc gia - TechFest Viet Nam hàng năm đã trở thành nơi gặp gỡ của những ý tưởng sáng tạo - những ý tưởng điên rồ của những người

Xem thêm