Văn bản Trung ương

  TT Trích yếu nội dung  Cơ quan ban hành Tải về  1 Quyết định 844/QĐ-TTg của TTg về phê duyệt đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới

Xem thêm

Thông tin liên hệ

Tổ Công tác Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam 54 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam. Ông Phạm Ngọc Sinh, Tổ trưởng, ĐT: 0913.480.467, Email:sinhkhcn@gmail.com

Xem thêm