“Khởi nghiệp xanh” tại Hội An

Sau khi thành lập thì Hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.Hội An  luôn hỗ trợ cho các nhà khởi nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ nương tựa vào thiên

Xem thêm