Bế mạc Techfest Quang Nam 2023

Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, quy mô, Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ 4 - TechFest Quang Nam 2023 đã bế mạc vào sáng

Xem thêm