Văn bản địa phương

Văn bản địa phương

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Cơ quan ban hành
175/TB-UBND06/03/202006/03/2020

Thông báo kết luận số 75/TB-UBND của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc về mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và Câu lạc bộ sáng tạo cấp huyện

UBND tỉnh
2Công văn 1394/UBND-KTTH16/03/202016/03/2020

Về việc hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

UBND tỉnh
3Công văn số 1329/UBND-KTTH13/03/202013/03/2020

Về việc giải quyết đề nghị của Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

UBND tỉnh
43570/QĐ-UBND08/11/201908/11/2019

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn “Ý tưởng/ dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2019”

UBND tỉnh Quảng Nam
56586/QĐ-UBND16/10/201816/10/2018

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Duy Xuyên, giai đoạn 2018-2025"

602/2019/NQ-HĐND12/07/201901/08/2019

Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học
và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

UBND tỉnh Quảng Nam
73616/QĐ-UBND11/07/201911/07/2019

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Tam Kỳ, giai đoạn 2019-2025"

82167/QĐ-UBND23/07/201923/07/2019

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Thăng Bình, giai đoạn 2019-2025"

94685/UBND-KTTH09/08/201909/08/2019

Ban hành Kế hoạch hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025

UBND tỉnh Quảng Nam
10281/QĐ-UBND07/06/201907/06/2019

Kế hoạch thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2019-2025" 

istanbulda elektrikci üsküdar petek temizleme ev aletleri tamiri