tokat escort maraş escort Ordu escort Van escort izmit escort

My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Văn bản địa phương

Văn bản địa phương

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Cơ quan ban hành
1Quy chế hoạt động của Ban điều hành kèm theo QĐ 3583 /QĐ-UBND10/12/202010/12/2020

Quy chế hoạt động của Ban điều hành kèm theo QĐ 3583 /QĐ-UBND

UBND tỉnh
23583 /QĐ-UBND10/12/202010/12/2020

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh
3Quy chế kèm theo QĐ số 1487/QĐ-UBND02/06/202002/06/2020

Quy chế tổ chức hoạt động của Cổng thông tin KNST tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo QĐ số 1487/QĐ-UBND

UBND tỉnh Quảng Nam
41487/QĐ-UBND02/06/202002/06/2020

Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về  việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam 

UBND tỉnh Quảng Nam
575/TB-UBND06/03/202006/03/2020

Thông báo kết luận số 75/TB-UBND của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc về mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và Câu lạc bộ sáng tạo cấp huyện

UBND tỉnh
6Công văn 1394/UBND-KTTH16/03/202016/03/2020

Về việc hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

UBND tỉnh
7Công văn số 1329/UBND-KTTH13/03/202013/03/2020

Về việc giải quyết đề nghị của Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

UBND tỉnh
83570/QĐ-UBND08/11/201908/11/2019

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn “Ý tưởng/ dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2019”

UBND tỉnh Quảng Nam
96586/QĐ-UBND16/10/201816/10/2018

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Duy Xuyên, giai đoạn 2018-2025"

1002/2019/NQ-HĐND12/07/201901/08/2019

Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học
và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

UBND tỉnh Quảng Nam