Văn bản địa phương

Văn bản địa phương

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Cơ quan ban hành
11301/UBND-TH12/03/202112/03/2021

V/v điều chỉnh một số nội dung hoạt động trong Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần thứ Hai–TechFest Quang Nam 2021

UBND tỉnh Quảng Nam
2678/KH-UBND03/02/2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ hai - TechFest Quang Nam 2021 Chủ đề: Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo

UBND tỉnh Quảng Nam
31030/UBND-TH02/03/2021

Giấy mời UBND các tỉnh tham gia Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 - TechFest Quang Nam 2021

UBND tỉnh Quảng Nam
41029/UBND-TH02/03/2021

Giấy mời tham gia Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 – TechFest Quang Nam 2021

UBND tỉnh Quảng Nam
5Quy chế QĐ 3583 /QĐ-UBND10/12/202010/12/2020

Quy chế hoạt động của Ban điều hành kèm theo QĐ 3583 /QĐ-UBND

UBND tỉnh
63583 /QĐ-UBND10/12/202010/12/2020

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh
7Quy chế kèm theo QĐ số 1487/QĐ-UBND02/06/202002/06/2020

Quy chế tổ chức hoạt động của Cổng thông tin KNST tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo QĐ số 1487/QĐ-UBND

UBND tỉnh Quảng Nam
81487/QĐ-UBND02/06/202002/06/2020

Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về  việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam 

UBND tỉnh Quảng Nam
975/TB-UBND06/03/202006/03/2020

Thông báo kết luận số 75/TB-UBND của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc về mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và Câu lạc bộ sáng tạo cấp huyện

UBND tỉnh
10Công văn 1394/UBND-KTTH16/03/202016/03/2020

Về việc hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

UBND tỉnh
istanbulda elektrikci üsküdar petek temizleme ev aletleri tamiri