Văn bản địa phương

Văn bản địa phương

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Cơ quan ban hành
13570/QĐ-UBND08/11/201908/11/2019

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn “Ý tưởng/ dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2019”

UBND tỉnh Quảng Nam
26586/QĐ-UBND16/10/201816/10/2018

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Duy Xuyên, giai đoạn 2018-2025"

302/2019/NQ-HĐND12/07/201901/08/2019

Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học
và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

UBND tỉnh Quảng Nam
43616/QĐ-UBND11/07/201911/07/2019

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Tam Kỳ, giai đoạn 2019-2025"

52167/QĐ-UBND23/07/201923/07/2019

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Thăng Bình, giai đoạn 2019-2025"

64685/UBND-KTTH09/08/201909/08/2019

Ban hành Kế hoạch hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025

UBND tỉnh Quảng Nam
7281/QĐ-UBND07/06/201907/06/2019

Kế hoạch thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2019-2025" 

8558/KHLT/HPNVN-UBNDQN24/04/201924/04/2019

Kế hoạch Phối hợp tổ chức Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp Miền Trung- Tây Nguyên và Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ nhất - Techfest QuangNam 2019

UBND tỉnh Quảng Nam
92062/KH-UBND17/04/201917/04/2019Kế hoạch tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019UBND tỉnh Quảng Nam
10331/QĐ-UBND30/01/201930/01/2019V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng NamUBND tỉnh