tokat escort maraş escort Ordu escort Van escort izmit escort

My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Thông báo Kết luận

Thông báo Kết luận

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Cơ quan ban hành
1224/TB-UBND28/06/201928/06/2019

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp, tổng kết Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp miền Trung- Tây Nguyên và Ngày khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất - Techfest QuangNam 2019 

UBND tỉnh Quảng Nam
219/TB-UBND20/01/201720/01/2017Thông báo kết luận số 19/TB-UBND ngày 20/1/2017 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh  UBND tỉnh Quảng Nam
3132/TB-UBND13/04/201713/04/2017Thông báo kết luận số 132/TB-UBND ngày 13/4/2017 của CT UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể.UBND tỉnh Quảng Nam
4286/TB-UBND03/08/201703/08/2017Thông báo kết luận số 286/TB-UBND ngày 3/6/2017 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 6 đầu năm 2017.UBND tỉnh Quảng Nam
5424/TB-UBND19/10/201719/10/2017Thông báo kết luận số 424/TB-UBND ngày 19/10/2017 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 9 tháng đầu năm 2017UBND tỉnh Quảng Nam
645/TB-UBND07/02/201807/02/2018Thông báo kết luận số 45/TB-UBND ngày 7/2/2018 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá 1 năm hoạt động của hoạt động khởi nghiệpUBND tỉnh Quảng Nam
7174/TB-UBND29/05/201829/05/2018Thông báo kết luận số 174/TB-UBND ngày 29/5/2018 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp bàn về tiêu chí xét chọn ý tưởng khởi nghiệp, thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo…UBND tỉnh Quảng Nam
8207/TB-UBND18/06/201818/06/2018Thông báo kết luận số 207/TB-UBND ngày 18/6/2018 của PCT tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp với tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.UBND tỉnh Quảng Nam