My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Cơ quan ban hành
1Luật số: 36/2009/QH1201/01/201001/01/2010Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11Quốc hội
2TT 05/2013/TT-BKHCN20/02/201305/04/2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011

 
Bộ KHCN
301/2007/TT-BKHCN14/02/200701/03/2007Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 của Bộ KHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.Bộ KHCN
4122/2010/NĐ-CP31/12/201020/02/2011Nghị định 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 103/2006/NĐ-CPChính phủ
5105/2006/NĐ-CP22/09/200605/10/2006Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệChính phủ
6103/2006/NĐ-CP22/09/200605/10/2006Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT và Sở hữu Công nghiệp.Chính phủ
750/2005/QH1129/11/200501/07/2006Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.Quốc hội
istanbulda elektrikci üsküdar petek temizleme ev aletleri tamiri