UBND tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Cơ quan ban hành
192/TB-UBND18/03/202118/03/2021

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tại tỉnh về triển khai Techfest Quảng Nam năm 2021 và định hướng hoạt động trong thời gian đến

UBND tỉnh Quảng Nam
21301/UBND-TH12/03/202112/03/2021

V/v điều chỉnh một số nội dung hoạt động trong Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần thứ Hai–TechFest Quang Nam 2021

UBND tỉnh Quảng Nam
3678/KH-UBND03/02/2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ hai - TechFest Quang Nam 2021 Chủ đề: Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo

UBND tỉnh Quảng Nam
41030/UBND-TH02/03/2021

Giấy mời UBND các tỉnh tham gia Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 - TechFest Quang Nam 2021

UBND tỉnh Quảng Nam
51029/UBND-TH02/03/2021

Giấy mời tham gia Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 – TechFest Quang Nam 2021

UBND tỉnh Quảng Nam
6Quy chế kèm theo QĐ số 1487/QĐ-UBND02/06/202002/06/2020

Quy chế tổ chức hoạt động của Cổng thông tin KNST tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo QĐ số 1487/QĐ-UBND

UBND tỉnh Quảng Nam
71487/QĐ-UBND02/06/202002/06/2020

Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về  việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam 

UBND tỉnh Quảng Nam
83570/QĐ-UBND08/11/201908/11/2019

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn “Ý tưởng/ dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2019”

UBND tỉnh Quảng Nam
902/2019/NQ-HĐND12/07/201901/08/2019

Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học
và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

UBND tỉnh Quảng Nam
10142/BC-UBND29/08/201929/08/2019

Báo cáo tình hình triển khai xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

UBND tỉnh Quảng Nam
istanbulda elektrikci üsküdar petek temizleme ev aletleri tamiri