Thông tin liên hệ

2726
Tổ Công tác Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam
54 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam.
Ông Phạm Ngọc Sinh, Tổ trưởng, ĐT: 0913.480.467, Email:sinhkhcn@gmail.com
Đơn vi vận hành: Trung tâm Quản lý Cổng TTĐT tỉnh Quảng Nam, ĐT: 0235.3818333

SHARE