Thông tin liên hệ

  799
  Tổ Công tác Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam
  54 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam.
  Ông Phạm Ngọc Sinh, Tổ trưởng, ĐT: 0913.480.467, Email:sinhkhcn@gmail.com
  Đơn vi vận hành: Trung tâm Quản lý Cổng TTĐT tỉnh Quảng Nam, ĐT: 0235.3818333

  SHARE